BejelentésTipográfia Testedző Egyesület
Verseny és szabadidősport

MENÜ

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.
 

jegyzőkönyv

Tipográfia Testedző Egyesület közgyűlése

2015. november 14.

(BHSE tanácsterme 1134 Budapest Dózsa György út. 53. )

 

Az ülés levezető elnöke: Pesti Sándor az Egyesület alelnöke

 

A közgyűlés szabályosan, az alapszabálynak megfelelően 15 nappal a közgyűlés kitűzött időpontja előtt került meghirdetésre. (1. sz. melléklet: meghívó)

 

A meghirdetett időpontra összesen 37 tag regisztrált a helyszínen (2. sz. melléklet: jelenléti ív)

így a közgyűlés az eredeti meghirdetés szerint megkezdhette a munkáját.

 

A közgyűlés egyhangú szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül döntött a jegyzőkönyvvezetés módjáról: Hangfelvétel készül diktafonra, amely alapján hitelesített kivonatos jegyzőkönyv készül. A hangfelvétel a közgyűlést követően minden tag számára hozzáférhető az egyesület székhelyén WMA vagy MP3 formátumban.

Ezt követően kerültek megválasztásra a közgyűlési bizottságok.

 

Mandátumvizsgáló és szavazatszámláló bizottság: Schmidt Gábor (elnök), Majsai Károly (asztalitenisz szakosztály) Bánvölgyi Istvánné (természetjáró szakosztály)

Szavazás eredménye: 37 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül

Jegyzőkönyv hitelesítő (2 fő): Kanász Nagy Attila (íjász szo..) Novák András (vízilabda szo.)

Szavazás eredménye: 37 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül

 

Ezt követően a közgyűlés nyílt szavazással elfogadta az előzetesen meghirdetett napirendet azzal a változtatással, hogy a 2. és 3 napirend fordított sorrendben kerüljön tárgyalásra.

Tekintettel arra, hogy az új alapszabályban az eddigi 9 tagú elnökség helyett 7 tagú elnökségre van javaslat és új testületként felügyelőbizottság is megválasztásra kerül, ezért célszerű előbb tárgyalni és elfogadni az alapszabályról szóló előterjesztést hogy a tisztújítás személyi döntéseit már ez alapján lehessen meghozni és a jelöltek is már ennek ismeretében dönthessenek a tisztség elfogadásáról.

Szavazás eredménye: 37 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül

Ezt követően hangzott el Göbölyös Lászlóné ügyvezető elnök előterjesztésében az elnökség és az ügyvezető elnök összevont közgyűlési beszámolója (3. sz melléklet) az egyesület előző közgyűlése óta végzett tevékenységéről, az szakosztályoknál és az egyesület életében bekövetkezett változásokról valamint az alapszabály változtatásának szükségességéről, amivel a  közgyűlés egyetértett és elfogadott.

1./2015-11.14 sz. határozat:

A közgyűlés az elnökség és ügyvezető elnök összevont beszámolóját elfogadja, egyúttal köszönetét fejezi ki az ügyvezető elnöknek és külön-külön az elnökség leköszönő tagjainak is az elmúlt időszakban az egyesület fennmaradása érdekében tett erőfeszítéseikért.

szavazás eredménye: ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag

 

A beszámoló elfogadása után került sor az egyesület új alapszabályának előterjesztésére. Az elnökségi javaslatokkal és indoklásokkal kiegészített szóbeli előterjesztést Göbölyös Lászlóné ügyvezető elnök ismertette, amihez Pesti Sándor alelnök fűzött értelmező magyarázatokat más egyesületeknél tapasztalt példákkal. A közgyűlés egyetértett, hogy az egyesület elnökségében nagyobb szerephez jussanak a szakosztályokban is aktív vezetők.

A közgyűlés a korábbi alapszabálynak az egyesület belső életével összefüggésben elvégzett  változtatásaival (pl. elnökség létszáma) egyetért, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. és a közhasznú jogállásról rendelkező 2011. évi CLXXV. törvényekhez igazítás szerinti módosításokat tudomásul veszi.

2./2015-11.14 sz. határozat:

A közgyűlés a Tipográfia TE előterjesztett új alapszabályát elfogadja.

Egyidejűleg megbízza ügyvezető elnököt, hogy az elfogadott alapszabályt a törvényi rend szerint adja be az illetékes Fővárosi Törvényszéknek elfogadásra és tegye nyilvánossá az egyesület honlapján.

Az új alapszabály a közgyűlést követően, 2015. november 15-től hatályba lép. A közgyűlés felszólítja a szakosztályok vezetőit, hogy gondoskodjanak róla, hogy az új alapszabályt minden érintett megismerhesse és ettől a naptól kezdve már e szerint történjen a szakosztályi munka is.

szavazás eredménye: ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag

Az alapszabály elfogadását követően került sor a tisztújításra, most már az új alapszabálynak megfelelően 7 tagú elnökség és 3 tagú felügyelőbizottság megválasztására a 2015-2020 közötti időszakra. A jelöltállítási folyamatról és jelölőbizottság tevékenységéről Schmidt Gábor számolt be az elnökségnek és bemutatta a jelölteket, akik mindegyike nyilatkozott a jelöltség elfogadásáról.

Egyik tisztségnél sem történt többes jelölés.

3./2015-11.14 sz. határozat:

A közgyűlés megköszöni a jelölési folyamatban részt vettek aktivitását és elfogadja a jelölőbizottság tevékenységét és személyi javaslatait a tisztségekre.

Szavazás eredménye: 37 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül

A közgyűlés nem kívánt élni a lehetőséggel és a helyszínen nem tett javaslatot további személyekre illetve senki nem jelentkezett pótlólag a jelöltlistára, így a jelölőbizottság javaslatát bocsátotta szavazásra a közgyűlés.

4./2015-11.14 sz. határozat:

A közgyűlés az egyesület vezetőségét a 2015-2020 közötti időszakra az alábbiak szerint választotta meg:

Ügyvezető elnök:         Göbölyös Lászlóné

Szavazás eredménye: 37 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül

Alelnök:                       Pesti Sándor

Szavazás eredménye: 37 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül

Elnökségi tagok:           Dancsó Árpád (labdarúgó szakosztály)

Filló Pál ( egyesület egykori OB/IB vízilabdázója)

Kiss György (kerékpáros szakosztály)

Máté István (természetjáró szakosztály)

Schmidt Gábor

Szavazás eredménye: 37 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül

 

Felügyelő bizottság:      Peákné Balogh Erika (fb. elnök)

Szavazás eredménye: 37 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül

Dr. Füri Mihályné,

Szeidl Zsuzsa

Szavazás eredménye: 37 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül

 

A szavazás eredményének ismertetése után levezető elnök a közgyűlést 11:48-kor szabályszerűen bezárta.

Budapest, 2015. november 14.

A jegyzőkönyv összesen 3 számozott oldalból áll.

Készítette: Pesti Sándor alelnök

Hitelesítők: (aláírás, lakcím, személyi igsz.)

Kanász Nagy Attila

Novák András

 

 

 

 

 Képgaléria

Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!